TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERIN NIMI
Tanssikoulu Fabrikan asiakastietorekisteri:
• Rekisteri asiakkaiden tiedoista
• Rekisteri uutiskirjeen tilaajista

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Las Duras Oy
Y tunnus: 3159959-7
Osoite: Hämeenkatu 9
Postinumero: 33100
Postitoimipaikka: Tampere
Puhelinnumero: 040 149 2510
Sähköpostiosoite: info@fabrika.fi

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan, rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen sekä asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri asiakkaiden tiedoista:
Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista.

Rekisteri uutiskirjeen tilaajista:
Nimi ja sähköposti.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

TIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä ja alihankkijoilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi pyytää tietojensa päivittämistä sähköpostitse.